Architektura

Wariant 1. Projekt i nadzór
– projekt architektoniczno – budowlany
– projekt techniczny
– nadzór autorski
– nadzór kierownika budowy

Wariant 2.
Inwestor zastępczy
– projekt architektoniczno – budowlany
– projekt techniczny
– projekt zagospodarowania zieleni
– kosztorys planowanej inwestycji
– nadzór autorski
– nadzór kierownika budowy
– zarządzanie budżetem
– zarządzanie harmonogramem

Etapy Współpracy:

Etap 1
Osobiście lub podczas spotkania online przedstawimy profil naszej Pracowni oraz warunki techniczne i finansowe naszej współpracy. Przyjrzymy się możliwościom realizacji Twoich planów inwestycyjnych w oparciu o Miejscowy Plan Zagospodarowania lub Warunki Zabudowy posiadanej przez ciebie działki. Pomożemy zdefiniować Twoje oczekiwania. Porozmawiamy o inspiracjach, ewentualnych ograniczeniach prawnych i technicznych oraz o szacunkach budżetowych. 

Etap 2
Gdy zdecydujesz się na współpracę z naszą Pracownią, podpiszemy przejrzystą umowę, w której znajdzie się zakres oraz harmonogram prac i płatności.

Etap 3
W oparciu o analizę Twoich potrzeb i oczekiwań estetycznych, warunków technicznych i prawnych działki, opracujemy maksymalnie trzy warianty koncepcji projektu – będą to rzuty i przekroje 2D oraz wstępne rysunki modeli 3D, które omówimy, naniesiemy niezbędne poprawki i wspólnie wybierzemy optymalny wariant.

Etap 4
Wraz z zespołem branżystów przygotujemy projekt architektoniczno-budowlany w celu uzyskania pozwolenia na budowę oraz projekt techniczny, który umożliwi rozpoczęcie prac budowlanych.

Etap 5
Nadzór autorski nad realizacją projektu odbywa się zgodnie z wybranym przez Ciebie wariantem:

Wariant 1 W tym wariancie współpracy dbamy o to, by Twój budynek został zrealizowany zgodnie z projektem, sztuką budowlaną i przepisami. Do naszych obowiązków w ramach tego pakietu należy rozwiązywanie bieżących problemów na budowie i odbiór poszczególnych etapów robót. Do Twojej dyspozycji oraz dyspozycji wykonawców, pozostaje Architekt prowadzący i Kierownik budowy.

Wariant 2 „Inwestor zastępczy”. Ten wariant współpracy skierowany jest do osób, którym zależy na maksymalnym zredukowaniu udziału własnego w realizację budynku. To my przejmujemy kontrolę nad harmonogramem prac i zamówień, pełnimy nadzór autorski i inwestorski, dbamy o jakość i terminowość wykonywania poszczególnych etapów pracy. Oddajemy budynek w stanie deweloperskim.