Polityka prywatności

I. POLITYKA PRYWATNOŚCI 

Wypełniając obowiązek administratora danych osobowych, na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1) (dalej: RODO) informujemy, iż:

1. Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym, w jakich celach i w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe zgodnie z art. 4 pkt 7) RODO jest Asymetrie Sp. z o.o. , 05-520 Konstancin Jeziorna, Piaski 5A,  NIP 9512489351, REGON 384219749, KRS 0000800039

2. Z Administratorem można kontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych pod adresami e-mail: kontakt@asymetrie.com.pl

3. Dane osobowe są przetwarzane w następujących celach i na następujących podstawach:
a. odpowiedź na zapytanie skierowane do Administratora przez stronę internetową – art. 6 ust. 1 lit a RODO, zgoda osoby, której dotyczą dane osobowe;
b. przygotowywania zapytań ofertowych i udzielania na nie odpowiedzi, ustalania warunków współpracy, zawarcia umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO, gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy przez Administratora na Pana/Pani żądanie lub do zawarcia umowy;
c. dochodzenia ewentualnych roszczeń – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO prawnie uzasadniony interes Administratora w postaci możliwości obrony swoich praw.

4. Dane osobowe mogą być przekazane podmiotom współpracującym z Administratorem, podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora, w szczególności w zakresie IT i hostingu (przechowywania strony i danych dla Administratora).

5. Dane osobowe mogą być przechowywane do czasu:
a. cofnięcia zgody, jeśli dane są przetwarzane na podstawie zgody, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
b. obowiązywania oferty współpracy i/lub zawartej umowy, a po jej zakończeniu przez okres wynikający z przepisów o archiwizacji i przedawnieniu roszczeń.

6. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości skontaktowania się̨ z Panią/Panem, udzielenia odpowiedzi na wiadomość́, zaprezentowania oferty lub zawarcia umowy.

7. Korzystając z naszej strony internetowej niektóre dane są zbierane automatycznie takie jak: adres IP, który może wskazywać na kraj, miasto lub inny obszar geograficzny, gdzie znajduje się Twoje urządzenie, ścieżkę zwiedzania naszej strony, dane Twojej przeglądarki czy nazwa domeny (adres internetowy, który informuje o urządzeniu, którego używasz, aby nas odwiedzić). Część z nich Użytkownik może zablokować poprzez zablokowanie cookies w przeglądarce.

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane przez Administratora zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

9. Jako Użytkownik ma Pani/Pan prawo do:
a. dostępu do treści swoich danych osobowych;
b. do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne;
c. żądania od Administratora usunięcia danych;
d. żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych;
e. przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi, w przypadku danych przetwarzanych za zgodą;
f. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora,
g. wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO;
h. cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).

II. COOKIES


1. Używamy cookies w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Na Stronie mogą być używane następujące rodzaje plików cookies:
a. pliki cookies sesyjne (session cookies): pliki tymczasowe, przechowywane na urządzeniu końcowym do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki, po czym zapisane informacje są trwale usuwane z pamięci urządzenia końcowego. Mechanizm plików cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia końcowego;
b. pliki cookies trwałe: pliki przechowywane na Urządzeniu końcowym do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia końcoweco nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia końcowego. Mechanizm plików Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia końcowego. Jednakże trwałe pliki cookies zawierające niepowtarzalny identyfikator należą do kategorii danych osobowych i z tego względu podlegają obowiązującemu prawodawstwu o ochronie danych.

2. Przeglądarka internetowa zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Użytkownik ma jednak możliwość dokonania zmian w tym zakresie i w konsekwencji ograniczenia, określenia warunków przechowywania lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego urządzenia. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies lub ich automatyczne zablokowanie. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

3. Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności strony internetowej.

4. Administrator wykorzystuje lub może wykorzystywać pliki cookies w następujących celach:
a. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony internetowej, co umożliwia ulepszenie struktury i zawartości serwisu oraz jego konfiguracji – w tym: dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji użytkowników oraz optymalizacji korzystania z niej; rozpoznania urządzenia końcowego oraz jego lokalizacji i odpowiedniego wyświetlenia strony internetowej;
b. zapamiętania historii odwiedzania strony internetowej w celu rekomendacji treści;
c. poprawnej konfiguracji wybranych funkcji strony internetowej, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki;
d. zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności strony internetowej.

5. Administrator może wykorzystywać również zewnętrzne pliki cookies w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych (raportowania interakcji użytkowników strony internetowej) za pośrednictwem narzędzi analitycznych: Google Analytics [w tym zakresie administratorem plików cookies jest Google Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA, 94043].

6. Każdy użytkownik ma możliwość zablokowania możliwości przekazywania danych o ich odwiedzinach na stronach internetowych Serwisu do Google Analitycs – poprzez zainstalowanie dodatku do przeglądarki blokującego Google Analitycs. Dodatek ten jest dostępny pod adresem: https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=pl.

7. Szczegółowe dane o sposobie zbierania i przetwarzania danych w ramach Google Analitycs znajdują się na stronie https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=pl